jsou tři typy firem

                 ty, které    předvídají

                 ty, které    reagují na podněty

              a ty, které    se diví tomu,

                                    co se stalo